Lá cỏ

“Trong cõi nhân gian, tháng tư hương thơm đã tan hết
Nhưng hoa đào ở ngôi chùa trên núi mới bắt đầu nở rộ
Ta cứ giận mùa xuân bỏ đi không để lại tung tích
Mà không biết rằng mùa xuân chỉ chuyển về đây thôi…”

Phải chăng không có điều gì là quá mức quan trọng đến nỗi cứ  phải một mực cưỡng cầu, mà chỉ có những điều quan trọng ta nên gìn giữ.

Nhánh cỏ lặng thinh, cầu mong an tường, tìm kiếm hạnh phúc, đang nắm giữ những điều nhỏ bé xinh đẹp, thì thầm thì thầm…

Tiểu Diệp Thảo